Ідеологія

ПРОГРАМНІ ПРИНЦИПИ

Останні події в країні чітко вказують на необхідність корегування шляху, яким рухається не лише Держава, але й кожна Територія, окремий Регіон чи Населений Пункт України. Зробити це без силового варіанту, без маніпуляції свідомістю громадян можливо лише уважно прислухаючись до того, що відбувається в кожному населеному пункті (місті, містечку, селищі, селі) в режимі «реально часу», узагальнюючи кожну сферу життєдіяльності населеного пункту та кожного члена територіальної громади. Це необхідно для підняття статусу населеного пункту, територіальної громади до рівня, коли і Держава, і Громадяни будуть діяти в інтересах окремої території, що у підсумку дасть можливість реалізувати парадигму Успіху, повернути надію до «депресивних» регіонів та вимираючих населених пунктів…

В умовах сучасного глобалізованого інформаційного суспільства, це можливо. Необхідною умовою для реалізації цього плану є політична воля. Не чекаючи, поки вона з’явиться у нинішнього політичного керівництва України, є підстави об’єднатися у політичну силу, яка візьме на себе відповідальність за реалізацію ідеологічно-програмних засад для відродження та процвітання усіх територій Нової України.

Отже, нам потрібна Партія…

Партія, яка застосовує світові  процеси глобалізації на користь територіальних громад.  Основна мета -  сприяти самоідентифікації  (усвідомленню) громадянами свого місця в територіальній громаді та можливостей, які відкриваються перед ними у зв’язку з актуальними процесами зовнішнього та внутрішнього характеру та є ключовими чинниками розвитку території.

Партія, яка орієнтується на сучасні процеси реалізації суспільних мотивацій та інтересів не стільки в рамках традиційних партійних ієрархій, але й у створенні середовища для  соціальних інновацій у розвитку місцевого самоврядування.

Партія, яка пропонує суспільству акумулювати свої потенціали та ресурси для реалізації якісних умов життя та діяльності особи та територіальної громади, що дасть підстави для поступового повернення на територію проживання  громадян України, збагачених досвідом суспільних стосунків за межами Держави.

Партія, яка  сприятиме  процесам переходу територіальних громад від принципів виживання до засад самореалізації та осмислення власної ідентифікації, яка дає можливість конкурувати з традиційними модними трендами в середовищі населених пунктів України та робити привабливими для інвестування у розвиток регіону.

Партія, яка на державному рівні відстоюватиме пріоритет адекватного розвитку кожного населеного пункту, як антропологічного явища на рівні світової сенсації, а не як ресурсного інструменту розвитку традиційних нижчих економічних укладів, які вже відходять в минуле.

Партія, яка  пропонує орієнтуватися на формування у населених пунктах всіх масштабів культури знань про минуле та  через родові (генеалогічні) зв’язки у форматах мемуарних парадигм  щодо родини, населеного пункту, місцевості, регіону, країни тощо.

Партія, яка виступає за пріоритет розвитку інфраструктури всіх населених пунктів України з орієнтацією на нові економічні уклади і можливості громад, які мають розкритися в період становлення сучасного місцевого самоврядування на засадах ініціативи, самореалізації, креативу та самоусвідомлення.

Партія, яка пропонує суспільному загалу нові  моделі мотивацій для реалізації образів людського щастя  (успішного життя) скрізь по державі, а не лише в  населених пунктах, які є привабливими на сьогодні.

Партія, яка виступає за процес утвердження відповідальності за власне життя, родину, вулицю, мікрорайон, як новий навик дорослого індивіду в глобалізованому світі, який наблизився до кожного з нас, але ще ігнорує т.з. «депресивну» місцевість. ПМС ліквідує цю надзвичайну несправедливість.

Партія, яка пропонує громадам механізми сприйняття аргументаційних рядів, як інтелектуального ресурсу, а не фізіологічної потреби, що примушує індивіда рефлексувати, а не слідувати своїм суспільним мотиваційним моделям для саморозвитку і самореалізації. Адже традиція управлінської культури як в державі, так і в середовищі територіальних громад спонукає дбати лише про виживання.

Партія, яка  реалізує принцип важливості населеного пункту перед вертикальною ієрархією традиційного територіального поділу в Україні, який відповідав управлінським традиціям СРСР, а не Республіки Україна.

Партія, яка націлена на впровадження в життя громад України публічності, як венчурного потенціалу кожної громади і місцевості, на противагу  традиційним величинам та практикам на міжрегіональному рівні та в національних масштабах.

Партія, для якої життя Людини в населеному пункті (місцевості, території) є найважливішим ресурсом, в т.ч. економічним, для успішного розвитку Нової України 21 століття.

Партія, яка запроваджує в життя нові стандарти управлінської культури рівня місцевого самоврядування, які, безперечно, розкриють особистісний потенціал громад та презентують світу потенційні можливості територій (населених пунктів), що допоможе сприймати кожну окрему громаду, як явище не тільки регіонального чи національного, а навіть світового масштабу.

Партія, яка втілить в життя нову стилістику презентації населеного пункту та його громади через історичну пам'ять місцевості та громади, комплексний аудит сучасного стану та креативні образи майбутнього розвитку конкретного населеного пункту.

Партія, яка стимулюватиме розвиток управлінсько-лідерської когорти громадян, котрі потребують підтримки та  зацікавлені в соціальних ліфтах для самореалізації своїх лідерських навиків і талантів.

Партія, яка залучить до активного партнерства з владою  особистісний інтелект та досвід громад усіх населених пунктів України, не залежно від соціально-економічного потенціалу та кількості населення.

Партія, яка буде стимулювати застосування технологій та інновацій для мотивації розвитку особистості та запоруки її найефективнішої самореалізації в сучасних тенденціях глобалізованого світу.

Партія, яка  законно стимулюватиме ефективний адміністративно-територіальний поділ України, аби унеможливити сепаратизм та містечковий егоїзм сучасних соціальних радикалів.

Партія, яка націлена на розбудову інтелектуально-технологічного середовища з метою поєднання  громади та території в питаннях сучасної  проблематики та пріоритетів, а не місцевих вертикально-ієрархізованих кластерів, де населений пункт/місцева громада ігноруються та нищаться  для реалізації глобалізованих проектів економічної експансії на територію.

Партія, яка буде захищати сільську місцевість, як   унікальне середовище  життя держави, та національне виробництво, як основу економічного добробуту країни,  перед монополіями усіх видів та сучасних проявів.

Партія, яка вимагатиме адекватної прозорості в процедурах зборів та розподілу коштів,  як місцевих бюджетів,  так і податкової системи держави в цілому,  аби мотивувати збільшення виробництва та надання послуг  у всіх сферах життєдіяльності окремого населеного пункту.

Партія, діяльність якої націлена на те,  щоб місцевість кожного населеного пункту стала гео-цінністю (ексклюзивним явищем) для всіх громадян,  як окремої територіальної громади,  так і світового товариства в цілому.

Подібні ідеологічні засади спонукають політичну силу, яка збирається їх реалізовувати в Україні, чи будь-якій іншій державі, використовувати нестандартний інформаційний та комунікаційний інструментарій, який має бути зосереджений на рівні кожного населеного пункту, кожної територіальної громади та узагальнюватися в національному масштабі, бо наслідком такого узагальнення є реальна світоглядна реформа особистості. Така довготермінова мета, безперечно, сприятиме появі успішних територій та Успішної України.