Матеріали

Новини

О. Кондрашов: Трансформація публічного управління

21.09.2016

У монографії розкрито особливості формування системи публічного управління в Україні та в інших державах світу на тлі загальнопланетарних глобалізаційних процесів, що активно розгорнулися наприкінці ХХ – початку ХХІ століть. Досліджено роль і місце національних держав, їх трансформацію в умовах бурхливого розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Обгрунтовано основні теоретико-методологічні засади й визначено політико-правові, ідеологічні та інші передумови й чинники розбудови вітчизняного інституту публічного управління, здатного адекватно реагувати на виклики й загрози сучасності.

Монографія охоплює широкий спектр питань з означеної теми, які розглядаються різнобічно, під багатьма кутами, з урахуванням усіх аспектів феномена глобалізації, а також теорії й практики системи публічного управління на державному й регіональному рівнях

Видання розраховане на державних службовців, наукових працівників, аспірантів, докторантів, керівників державних установ і підприємств, громадських організацій та об’єднань, на широке коло фахівців різних галузей, а також читачів, які цікавляться питаннями, пов’язаними з державним управлінням і місцевим самоврядуванням.

Додаток: