Матеріали

Новини

Які ризики несе в собі політика децентралізації?

29.07.2020

В Україні в 2015 році відбулася реформа адміністративного устрою, яка передбачає створення об'єднаних територіальних громад і наділення їх широкими повноваженнями. Але оскільки дана реформа зараз на перехідному етапі, то в результаті ми отримуємо руйнування старої системи і "недобудову" нової.

 

Якщо таке відбувається, то очевидно в реформі є помилки. Як їх виправити і кому взагалі вигідна ця реформа?

 

Які ризики несе в собі цей процес для України?

 

Ті, хто виступають проти децентралізації вважають, що закріплення за ОТГ широких повноважень щодо перерозподілу доходів негативно впливає на здатність держави впливати на економічну нерівність. Держава надаватиме меншу допомогу малозабезпеченим, інвалідам або безробітним.

 

Здійснення перерозподілу доходів виходить несправедливим через відмінності між бідними і багатими регіонами. У багатьох регіонах велика податкова база і вони вводять невисокі податкові ставки, переманюючи бізнес на заможних жителів, при тій же якості надання послуг. В результаті виходить так, що багаті стають ще багатшими, а бідні - бідніють.

 

До інших ризиків можна віднести також малу ефективність у порівнянні з централізованим управлінням.

 

 

Сама реформа виникла для того, щоб задовольнити специфічні потреби різних жителів в різних регіонах. Однак, велика різниця в потребах різних територіальних громад є дещо перебільшена. Якщо територіальні громади і відрізняються один від одного, то перш за все рівнем економічного розвитку.

 

 

Також варто згадати такий ризик, як зменшення макроекономічної стабільності. Держава здійснює регулювання державних витрат і оподаткування для того, щоб уповільнити інфляцію або запобігти "перегріву" економіки. Але для потрібного результату частка ВВП повинна бути досить великою.

 


Останнім ризиком даної реформи є корупція. Влада часто представляє інтереси дуже вузьких груп населення, що впливає на прийняття глобальних рішень. Це штовхає на думку, що подібні відносини почнуть розвиватися на регіональному рівні. Але на практиці є дещо інший результат. З цього приводу проводилися дослідження, зіставивши індекси 59 країн. Виявилося, що чим більша частка місцевих видатків у сукупному бюджеті, тим нижчий рівень корупції. (Див. Fissman, Gatti, 2000., Decentralization and corruption: evidence across countries).