Loading
Завантажуеться
Останні події в країні чітко вказують на необхідність корегування шляху, яким рухається не лише Держава, але й кожна Територія, окремий Регіон чи Населений Пункт України. Зробити це без силового варіанту, без маніпуляції свідомістю громадян можливо лише уважно прислухаючись до того, що відбувається в кожному населеному пункті (місті, містечку, селищі, селі) в режимі «реально часу», узагальнюючи кожну сферу життєдіяльності населеного пункту та кожного члена територіальної громади. Це необхідно для підняття статусу населеного пункту, територіальної громади до рівня, коли і Держава, і Громадяни будуть діяти в інтересах окремої території, що у підсумку дасть можливість реалізувати парадигму Успіху, повернути надію до «депресивних» регіонів та вимираючих населених пунктів… В умовах сучасного глобалізованого інформаційного суспільства, це можливо. Необхідною умовою для реалізації цього плану є політична воля. Не чекаючи, поки вона з’явиться у нинішнього політичного керівництва України, є підстави об’єднатися у політичну силу, яка візьме на себе відповідальність за реалізацію ідеологічно-програмних засад для відродження та процвітання усіх територій Нової України. Отже, нам потрібна Партія… Партія, яка застосовує світові процеси глобалізації на користь територіальних громад. Основна мета - сприяти самоідентифікації (усвідомленню) громадянами свого місця в територіальній громаді та можливостей, які відкриваються перед ними у зв’язку з актуальними процесами зовнішнього та внутрішнього характеру та є ключовими чинниками розвитку території. Партія, яка орієнтується на сучасні процеси реалізації суспільних мотивацій та інтересів не стільки в рамках традиційних партійних ієрархій, але й у створенні середовища для соціальних інновацій у розвитку місцевого самоврядування. Партія, яка пропонує суспільству акумулювати свої потенціали та ресурси для реалізації якісних умов життя та діяльності особи та територіальної громади, що дасть підстави для поступового повернення на територію проживання громадян України, збагачених досвідом суспільних стосунків за межами Держави. Партія, яка сприятиме процесам переходу територіальних громад від принципів виживання до засад самореалізації та осмислення власної ідентифікації, яка дає можливість конкурувати з традиційними модними трендами в середовищі населених пунктів України та робити привабливими для інвестування у розвиток регіону. Партія, яка на державному рівні відстоюватиме пріоритет адекватного розвитку кожного населеного пункту, як антропологічного явища на рівні світової сенсації, а не як ресурсного інструменту розвитку традиційних нижчих економічних укладів, які вже відходять в минуле. Партія, яка пропонує орієнтуватися на формування у населених пунктах всіх масштабів культури знань про минуле та через родові (генеалогічні) зв’язки у форматах мемуарних парадигм щодо родини, населеного пункту, місцевості, регіону, країни тощо. Партія, яка виступає за пріоритет розвитку інфраструктури всіх населених пунктів України з орієнтацією на нові економічні уклади і можливості громад, які мають розкритися в період становлення сучасного місцевого самоврядування на засадах ініціативи, самореалізації, креативу та самоусвідомлення. Партія, яка пропонує суспільному загалу нові моделі мотивацій для реалізації образів людського щастя (успішного життя) скрізь по державі, а не лише в населених пунктах, які є привабливими на сьогодні. Партія, яка виступає за процес утвердження відповідальності за власне життя, родину, вулицю, мікрорайон, як новий навик дорослого індивіду в глобалізованому світі, який наблизився до кожного з нас, але ще ігнорує т.з. «депресивну» місцевість. ПМС ліквідує цю надзвичайну несправедливість. Партія, яка пропонує громадам механізми сприйняття аргументаційних рядів, як інтелектуального ресурсу, а не фізіологічної потреби, що примушує індивіда рефлексувати, а не слідувати своїм суспільним мотиваційним моделям для саморозвитку і самореалізації. Адже традиція управлінської культури як в державі, так і в середовищі територіальних громад спонукає дбати лише про виживання. Партія, яка реалізує принцип важливості населеного пункту перед вертикальною ієрархією традиційного територіального поділу в Україні, який відповідав управлінським традиціям СРСР, а не Республіки Україна. Партія, яка націлена на впровадження в життя громад України публічності, як венчурного потенціалу кожної громади і місцевості, на противагу традиційним величинам та практикам на міжрегіональному рівні та в національних масштабах. Партія, для якої життя Людини в населеному пункті (місцевості, території) є найважливішим ресурсом, в т.ч. економічним, для успішного розвитку Нової України 21 століття. Партія, яка запроваджує в життя нові стандарти управлінської культури рівня місцевого самоврядування, які, безперечно, розкриють особистісний потенціал громад та презентують світу потенційні можливості територій (населених пунктів), що допоможе сприймати кожну окрему громаду, як явище не тільки регіонального чи національного, а навіть світового масштабу. Партія, яка втілить в життя нову стилістику презентації населеного пункту та його громади через історичну пам'ять місцевості та громади, комплексний аудит сучасного стану та креативні образи майбутнього розвитку конкретного населеного пункту. Партія, яка стимулюватиме розвиток управлінсько-лідерської когорти громадян, котрі потребують підтримки та зацікавлені в соціальних ліфтах для самореалізації своїх лідерських навиків і талантів. Партія, яка залучить до активного партнерства з владою особистісний інтелект та досвід громад усіх населених пунктів України, не залежно від соціально-економічного потенціалу та кількості населення. Партія, яка буде стимулювати застосування технологій та інновацій для мотивації розвитку особистості та запоруки її найефективнішої самореалізації в сучасних тенденціях глобалізованого світу. Партія, яка законно стимулюватиме ефективний адміністративно-територіальний поділ України, аби унеможливити сепаратизм та містечковий егоїзм сучасних соціальних радикалів. Партія, яка націлена на розбудову інтелектуально-технологічного середовища з метою поєднання громади та території в питаннях сучасної проблематики та пріоритетів, а не місцевих вертикально-ієрархізованих кластерів, де населений пункт/місцева громада ігноруються та нищаться для реалізації глобалізованих проектів економічної експансії на територію. Партія, яка буде захищати сільську місцевість, як унікальне середовище життя держави, та національне виробництво, як основу економічного добробуту країни, перед монополіями усіх видів та сучасних проявів. Партія, яка вимагатиме адекватної прозорості в процедурах зборів та розподілу коштів, як місцевих бюджетів, так і податкової системи держави в цілому, аби мотивувати збільшення виробництва та надання послуг у всіх сферах життєдіяльності окремого населеного пункту. Партія, діяльність якої націлена на те, щоб місцевість кожного населеного пункту стала гео-цінністю (ексклюзивним явищем) для всіх громадян, як окремої територіальної громади, так і світового товариства в цілому. Подібні ідеологічні засади спонукають політичну силу, яка збирається їх реалізовувати в Україні, чи будь-якій іншій державі, використовувати нестандартний інформаційний та комунікаційний інструментарій, який має бути зосереджений на рівні кожного населеного пункту, кожної територіальної громади та узагальнюватися в національному масштабі, бо наслідком такого узагальнення є реальна світоглядна реформа особистості. Така довготермінова мета, безперечно, сприятиме появі успішних територій та Успішної України.
ПОКАЗАТИ ЩЕ

Матеріали

Новини

Клим Чурюмов
Висловлюємо глибоке співчуття рідним та близьким видатного українського науковця, громадського діяча, письменника
18.10.2016
У монографії розкрито особливості формування системи публічного управління в Україні та в інших державах світу на тлі загальнопланетарних глобалізаційних процес...
21.09.2016
Александр Кондрашов
Ректор Одеського державного університету внутрішніх справ Іван Катеринчук висловив подяку Олександру Кондрашову за підтримку студентської молоді в прагненні до...
14.09.2016
Александр Кондрашов
Министерство внутренних дел Молдовы выразило огромную благодарность Александру Кондрашову за организацию Первого открытого турнира по универсальному бою среди с...
13.09.2016
Александр Кондрашов
Национальная гвардия Украины одержала убедительную победу в Первом открытом всеукраинском турнире по универсальному бою среди силовых структур
12.09.2016
Унібій
В Нових Петрівцях пройде Перший турнір з Унібою серед силовиків
06.09.2016
Универсальный бой
Сборные Украины среди юниоров и взрослых спортсменов завоевали золотые медали. 
29.08.2016
ПАРМС
Директор Межгосударственного института украинско-казахстанских отношений, глава Полтавской областной организации партии местного самоуправления Николай Степанен...
29.08.2016
Универсальный бой
Участников приветствовал Президент Украинской и Европейской спортивных Федераций Универсального боя, глава совета Политической партии местного самоуправления Ал...
26.08.2016
Політична партія місцевого самоврядування стала співорганізатором Всеукраїнського фестивалю дитячого кіно та телебачення «Веселка» та Всеукраїнського конкурсу ю...
26.08.2016

Блоги

Зображення користувача Ефремов Игорь.
Политолог-международник, представитель Межгосударственного института украинско-казахстанских отношений
Манифест Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – это трезвая оценка международной...
04.05.2016
Зображення користувача Микола Степаненко.
Голова правління Полтавської обласної організації політичної партії "Партія місцевого самоврядування"
Межгосударственный институт украинско-казахстанских отношений, Клуб друзей Республики Казахстан,...
23.04.2016
Зображення користувача Олександр Кондрашов.
Голова Ради Політичної партії місцевого самоврядування, доктор наук з державного управління
Останні події у стінах Верховної Ради, в тому разі й стосовно формування нового уряду, остаточно...
18.04.2016
Зображення користувача Олександр Кондрашов.
Голова Ради Політичної партії місцевого самоврядування, доктор наук з державного управління
Шестнадцатого апреля текущего года, по инициативе ПАРМС, пройдет Первый всеукраинский съезд...
30.03.2016
Зображення користувача Микола Степаненко.
Голова правління Полтавської обласної організації політичної партії "Партія місцевого самоврядування"
Ми познайомилися у той для мене непростий час, коли з точок опору, як кажуть пілоти, було тільки...
27.01.2016
Зображення користувача Микола Степаненко.
Голова правління Полтавської обласної організації політичної партії "Партія місцевого самоврядування"
1 січня 2016 року минає півроку з набрання чинності Закону України «Про особливості здійснення...
17.01.2016
Місцеве самоврядування, житлово-комунальні послуги, управляючі компанії – ТОВ «Житлорембудсервіс» та «Добробит»
Зображення користувача Микола Степаненко.
Голова правління Полтавської обласної організації політичної партії "Партія місцевого самоврядування"
Житлово-комунальна сфера для різного роду аферистів, ділків та шахраїв є однією з найпривабливіших...
12.01.2016
Зображення користувача Микола Степаненко.
Голова правління Полтавської обласної організації політичної партії "Партія місцевого самоврядування"
Від ефективного функціонування житлово-комунальної сфери значною мірою залежить добробут громадян,...
09.01.2016
Зображення користувача Пархоменко-Куцевіл Оксана.
доктор наук з державного управління
  На сьогодні від державних службовців вимагається постійне самовдосконалення, самоосвіта, знання...
16.12.2015

Про нас пишуть

Zik

http://zik.ua/news/2016/04/17/u_kyievi_vidbuvsya_forum_pozaparlamentskyh_politychnyh_syl_ukrainy_691275

18.04.2016

Прес-центр

Відео

Лидеры Коалиции непарламентских политических партий и общественных организаций Украины признали работу Верховной Рады и Правительства неудовлетворительной.

01.08.2016

Коментар щодо підписання Меморандуму Коаліції позапарламентських політичних партій та громадських організацій України голови Київської обласної партійної організації Політичної партії "Партія місцевого самоврядування" Василя Якобінчука

15.06.2016

Про цілі та завдання Коаліції позапарламентських політичних партій та громадських організацій розповідає директор Департаменту інформації Політичної партії "Партія місцевого самоврядування" Дмитро Бровкін

15.06.2016

"Сьогоднішня Верховна рада не здатна виконати своє призначення перед Народом України", - голова Ради Політичної партії "Партія місцевого самоврядування" Олександр Кондрашов

22.05.2016

«Об’єднавши зусилля, ми станемо, якщо й не альтернативою збанкрутілій владі, то її повноважним опонентом», - голова Ради Політичної партії «Партія місцевого самоврядування» Олександр Кондрашов

20.05.2016

НАЖИВО. Підписання Меморандуму Коаліції позапарламентських політичних партій та громадських організацій України

20.05.2016

«Одним із наших завдань – є вирок парламентським партіям, як таким, що не здатні виконувати функції представників Народу України», - голова Ради Політичної партії «Партія місцевого самоврядування» Олександр Кондрашов

18.04.2016

Украинские эксперты высоко оценили прошедшие парламентские выборы. По словам представителя Межгосударственного института украинско-казахстанских отношений Игоря Ефремова, благодаря нашим СМИ у него есть возможность постоянно наблюдать за социально-политической ситуацией в стране. И в этот раз за предвыборной кампанией он следил через Интернет

22.03.2016

Відбулося засідання "круглого столу" на тему: "Розбудова територіальної громади м.Києва як приклад реформи місцевого самоврядування".
Організатори: Громадська рада при КМДА - Комітет з питань місцевого самоврядування, зв'язків з громадськістю, преси та інформації, Громадська рада при Мінрегіоні України, ГО "Громадська рада самоврядування"

03.03.2016

"Новый парламент - новый вектор в развитии Казахстана", - доктор наук государственного управления Оксана Пархоменко-Куцевол

25.01.2016

Заяви

Заява Коаліції позапарламентських політичних партій та громадських організацій України з нагоди річниці діяльності  Національної поліції 
19.08.2016
Коаліція позапарламентських політичних партій та громадських організацій України вимагає від Верховної ради негайно звернутися до Конституційного суду України...
16.06.2016
Коаліція позапарламентських політичних партій та громадських організацій України вимагає від Верховної ради, Кабінету міністрі та Президента України  ...
16.06.2016
Коаліція позапарламентських політичних партій та громадських організацій України вимагає від Верховної ради України негайно зупинити монополізацію політичного...
16.06.2016
Коаліція позапарламентських політичних партій та громадських організацій України вимагає від Президента, Уряду і Верховної ради України негайно призначити...
15.06.2016
Коаліція позапарламентських політичних партій та громадських організацій України вимагає від Президента і Верховної ради України звільнити голову НБУ та...
15.06.2016
Державна влада має негайно провести децентралізацію, та запобігти появі нових непідконтрольних Києву територій.
07.04.2016
Александр Кондрашов
Шестнадцатого апреля 2016 года, по инициативе ПАРМС, пройдет Первый всеукраинский съезд непарламентских политических сил, имеющих представительские мандаты в...
30.03.2016
В сердцах всего человечества острой болью отозвались чудовищные теракты в столице Бельгии, унесшие десятки человеческих жизней, покалечившие сотни людей.
23.03.2016
Політична партія місцевого самоврядування обурена тіньовою, необґрунтованою та антисоціальною тарифною політикою діючого уряду на чолі з Арсенієм Яценюком....
01.03.2016

Осередки

Партійна організація міста Києва
Адреса: м. Київ, Контрактова пл., б. 7, кв.2
Керівник: Гоголь Наталія Василівна
Київська обласна організація
Адреса: Київська обл., Вишгородський р., м. Вишгород, масив ГАЗС, вул. Спаська, 115
Керівник: Сюрха Валерій Миколайович

Контакти